Продукти

Продукти

Продукти

1.  Негасена вар

- Вар на буци

- Мляна вар

- Трошена вар


ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
 


ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСТНОСТ

2.  Хидратна вар

-  в торби по 25 кг  и 12,5 кг

-  в насипно състояние

- в биг беци

 

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
 


ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСТНОСТ

 

3. Инертни фракции

- за бетон

-за асфалтови смеси

 

4 . Варовикови фракции 

- за циментовата промишленост

- за  сяроочистващи инсталации