За нас

За нас

                Фирмата „СМА МИНЕРАЛ БУРГАС ВАР” ЕООД гр. Бургас,  , е част от международния консорциум “SMA MINERAL” със седалище в Швеция.. Присъстваме стабилно на пазара от 1963-та година, благодарение на нашият опит, качеството на продуктите ни и конкурентните ни цени. Производството ни е базирано в централна, североизточна и югоизточна България, където се намират кариерите ни за добив на варовик.

               

                „СМА МИНЕРАЛ БУРГАС ВАР” ЕООД  притежава цехове в 

с. Добромир и гр. Малко Търново -  област Бургас, и цех в с.Троица -област Шумен специализирани в производство и доставка на негасена вар, хидратна вар, трошена вар мляна вар и различни видове варовикови фракции с високо садържание на калциев карбонат.

                Цех „Добромир” с Добромир общ.Руен обл.Бургас произвежда негасена, трошена и мляна вар, както и варовикови фракции.

                Цех „Троица” с.Троица, общ. Велики Преслав, обл.Шумен специализиран в производството на негасена и хидратна вар,варовикови фракции.

                Цех „Малко Търново”, общ.Малко Търново, обл.Бургас, произвежда негасена вар и варовикови фракции от мраморизиран варовик.

                Фирмата има успешно внедрена и действаща итегрирана система за управление на качеството и околната среда, съгласно стандартите БДС  EN  ISO 9001  и  БДС  EN  ISO 14001

                "СМА Минерал Бургас Вар" ЕООД е член на "Българска Минно - Геоложка Камара"