Удивителния свят на калциевия карбонат

Удивителния свят на калциевия карбонат

Варовикът формира основа на широк спектър от продукти с различни свойства и приложения.

Факт е, че много от това, което приемаме за даденост, просто няма да съществува или да функционира без калциевия карбонат, известен още като варовик. Варовикът неутрализира киселинността в почвите и подпочвените води. Продуктите от варовик са от съществено значение за ключови процеси в минната и металообработващата промишленост. Калциевият карбонат е съставка осигуряваща важни свойства за производството на хартия, боя и пластмаси. Като основна съставка за бетона и цимента, варовикът е важен елемент за строителната индустрия. Селското стопанство също използва продукти от калциев карбонат, а наред с това варовикът се влага в строителството на пътища и железопътни линии, прилаган в още куп други сфери, калциевият карбонат играе ключова роля в нашето ежедневие. 

https://www.youtube.com/embed/x-oElKM7gU8