Уведомление за инвестиционно предложение

Намаляване и ограничаване на капацитета на инсталация за производство на негасена вар до 49 т/24 ч.

Качени документи