Пречистване на въздуха

Пречистване на въздуха

През 70-те години се развиват редица методи  за по-ефективно пречистване на вредните газове отделяни при изгарянето на отпадъци. Прилагани са различни техники за пречистването на сяра, хлор и флуор от отделените газове преди да бъдат изпуснати в атмосферата. Това се случва чрез неутрализиране и утаяване на вредните вещества чрез използването на продукти базирани на основата на варовик. Постигането на оптимални резултати изисква използването на чисти варовикови продукти. СМА Минерал произвежда и доставя гама от продукти, предназначени за пречистване на димни газове.