Пречистване на водата

Пречистване на водата

Варовикът или калциевия карбонат е жизненоважна съставка при третирането и пречистването на питейната вода. В зависимост от качеството на водните ресурси питейната вода бива обработвана с варовикови продукти в пречиствателни станции. Калциевият карбонат се използва за неутрализирането на киселинността на водата и предпазва водопреносната мрежа от корозия.  Производни продукти от калциев карбонат като хидратна или негасена вар също могат да се използват за премахване на нежелани съставки във водата.