Вар за ценни метали

Вар за ценни метали

В минното дело и в металургията варта мери теглото си в злато. Чрез контролиране на рН нивата по време на обработка на минерали, по-ефективно могат да се отделят ценните метали. Варта има редица практически и икономически изгодни приложения. Това може да звучи малко необичайно , но се явява естествен химикал в добивната минна индустрия , което е един добър бонус.