Европейския ден на Минералите 24-26 май 2013

Европейския ден на Минералите 24-26 май 2013

Тази инициатива идва от Европейският минерален сектор и сродни организации и дава възможност на европейската широка общественост  да изследват света на минералите  и да открият повече за една индустрия която засяга всеки аспект от живота ни.

Това два пъти годишно събитие посрещна над 30 000 посетители от над 100 места в 17 европейски страни по време на първото си издание през 2007 година.Европейският ден на полезните изкопаеми 2009 ангажирани деца и възрастни с повече от 160 обекта в 27 държави.

През 2011 г повече от 180 участника – 21 европейски държави и 11 от останалата част на света са взели участие в повече от 200 събития.

Минералите играят съществена роля в живота ни с над 70% от производството си в ЕС  в зависимост от добива вещества.  Производствотона:

-химикали, автомобилостроенето, космонавтиката и машини сектори, които възлизат на обща  стойност от € 1324000000000 и 30 милиона работни места, зависят от достъпа до суровини.

Тази година Европейската комисия е избрала Европейския ден на полезните изкопаеми като кючов канал за популяризирането  на  Европейската инициатива за партньорство и иновации, създаване на синергии между всички заинтересовани собственици на суровини, които да илюстрират ролята на суровините по цялата верига  със специален фокус върху иновациите , ресурса и ефективността.

 Повече за инициативата може да научите на   http://www.mineralsday.eu/home.html